Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trên 450 người đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Sáng 11/12/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN. Đây là lần đầu tiên Sở tổ chức tuyên truyền về nội dung này.

            IMG-5219               

IMG-5217

Các giảng viên truyền đạt tại hội nghị

Trên 450 người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trong tỉnh được triển khai các nội dung về một số quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các chế độ, chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN. Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN; Nghị định 58/2020/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,...

Lớp Sở T12 (2)

Đ/c Bùi Thị Mai, TP. Lao động - Việc làm Sở LĐTBXH và Lãnh đạo Trung tâm

Dịch vụ việc làm Hải Dương tham gia chỉ đạo hội nghị

Việc tuyên truyền nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động để hạn chế thấp nhất TNLĐ, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động.

Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương có địa chỉ tại Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0913 643 688
0904 052 152
02203 866 119

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

<