Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động

 

           IMG-2762

Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động là gì?

Hệ thống quản lý ATVSLĐ là tập hợp các nội dung liên quan trong công tác quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp thành một chỉnh thể nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu bảo đảm an toàn và sức khỏe của người lao động. Đây là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện lao động, thiết lập môi trường làm việc an toàn hơn, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và xã hội về ATVSLĐ, giảm chi phí liên quan đến tai nạn lao động và sự cố, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

                                      cong-tytnhh-huan-luyen-ky-thuat-0-151-1

                                           Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần xây dựng HTQL ATVSLĐ

Chính vì sự quan trọng của nó mà bất cứ doanh nghiệp nào đều phải tự xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ. Việc xây dựng hệ thống ATVSLĐ không chỉ là chấp hành đúng theo quy định của Nhà nước, mà nó còn là một trong những biện pháp nhằm phòng tránh TNLĐ, BNN, hạn chế sự cố có thể xuất hiện trong quá trình làm việc cũng như giúp người sử dụng lao động hạn chế tối đa các chi phí phát sinh trong quá trình làm việc…

Nội dung tư vấn xây dựng HTQL ATVSLĐ:

Chương trình tư vấn xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ  tập trung vào các nội dung như:

• Tổng quan về hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp;

• Những bước cơ bản để triển khai tư vấn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động;

• Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;

• Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc;

• Các yếu tố nguy hiểm, có hại, phương pháp xác định và các biện pháp phòng tránh;

• Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ATVSLĐ, giám sát, đánh giá, cải tiến hệ thống và những nội dung hỗ trợ khác cần quan tâm khi triển khai hệ thống…

Quy trình tư vấn xây dựng HTQL ATVSLĐ:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu của doanh nghiệp,

Bước 2: Thu thập tài liệu và phân tích bối cảnh thực tế của doanh nghiệp,

Bước 3: Lên kế hoạch tư vấn,

Bước 4: Thực hiện theo kế hoạch,

Bước 5: Đánh giá mức độ thành công của dự án,

Bước 6: Kết thúc quá trình tư vấn.

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
Đường An Định, Phường Việt Hoà, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0904 052 152
0913 643 688
1900 6128

Bản đồ

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

<