Tư vấn công tác an toàn tại hiện trường sản xuất của doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao theo Quyết định số 4417/QĐ-UBND ngày 30/11/2018, Trong giai đoạn từ 2019 đến 2021,Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở lao động - Thương binh va Xã hội Hải Dương thực hiện chức năng tư vấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giúp các doanh nghiệp tránh rủi ro về mặt pháp lý và đảm bảo sự an toàn cho người lao động tại hiện trường, góp phần chung cho việc giảm nguy cơ tai nạn, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Click " HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM DVVL"

Một số hình ảnh tư vấn an toàn tại hiện trường:

IMG-4550IMG-4547

 Tư vấn an toàn tại Công ty TNHH Dây Và Cáp Điện Wonderful Việt Nam

1556589718488

 Tư vấn an toàn tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Quảng Phong (2)

Quảng Phong (1)

Tư vấn an toàn hiện trường tại Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam

Huy Văn (11)

Tư vấn an toàn hiện trường tại Công ty TNHH Đóng tàu Huy Văn

ICS (9)ICS (5)

Tư vấn an toàn hiện trường tại Công ty TNHH ICS Việt Nam

ATSK (3)

Tư vấn an toàn hiện trường tại Công ty ATSK

AJM (4)

Tư vấn an toàn hiện trường tại Công ty TNHH YA-AJM Việt Nam

Bai hong (7)Bai hong (12)Bai hong (1)Bai hong (18)Bai hong (3)

 

Bai hong (13)

Tư vấn an toàn hiện trường tại Công ty TNHH Baihong

Venture (16)Venture (5)

Tư vấn an toàn hiện trường tại Công ty CP Venture International Việt Nam

Cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ tư vấn miễn phí xin liên hệ:

dfef-1

Click "  HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM DVVL"

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
Đường An Định, Phường Việt Hoà, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0904 052 152
0913 643 688
1900 6128

Bản đồ

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

<