Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

vnpantoan

I. Các hoạt động tổ chức trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (tháng 5/2021)

1. Các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động gắn với chủ đề Tháng hành động như:

IMG-4951

Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu truyền thông về công tác an toàn vệ sinh lao động trên phương tiện thông tin đại chúng, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Đài phát thanh 12 huyện, thị xã, thành phố và Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền tới các làng nghề, doanh nghiệp, đông đảo người dân và người lao động biết. Cung cấp các tài liệu, thông tin cần truyền thông cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, đặc biệt là về nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh các sự cố, các vụ tai nạn điển hình, thường hay xảy ra trong những năm qua. Treo băng rôn, áp phích về công tác ATVSLĐ tập trung ở các trục đường chính tại thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các khu công nghiệp, khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh. Các huyện còn lại treo tại một số tuyến đường chính. Các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp tuyên truyền về các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; xây dựng các tài liệu, hướng dẫn về kỹ 3 năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tham khảo, sử dụng một số thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2021 (theo chi tiết đính kèm tại Phụ lục của Kế hoạch này). Doanh nghiệp thực hiện tuyên truyền đến người lao động bằng nhiều hình thức như treo băng zôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa phát thanh tại doanh nghiệp, tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tới người lao động, các hội nghị, gặp mặt người lao động của Doanh nghiệp

2. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra về an toàn vệ sinh lao động

IMG-5832

Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về An toàn vệ sinh lao động đặc biệt trong các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các đơn vị có sử dụng nhiều thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, trong khu vực không có hợp đồng lao động, các làng nghề có sử dụng nhiều các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tổ chức 04 cuộc kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động theo kế hoạch.

3. Các hoạt động, sự kiện chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động

IMG-5831

Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức tư vấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động theo Chương trình An toàn vệ sinh lao động tỉnh Hải Dương, Dự án tăng cường an toàn vệ sinh lao động năm 2021; tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Doanh nghiệp thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định. Khen thưởng, hỗ trợ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức các hoạt động thực hành, xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động, thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động; Phát động các phong trào thi đua, ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp; Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc; Tùy theo tình hình thực tế của mình, các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có kế hoạch thực hiện các hoạt động để hưởng ứng thiết thực trong tháng ATVSLĐ, đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn và sức khỏe của người lao động.

II. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bản tỉnh Hải Dương

img_20160311085717

Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể để triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị, và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động bằng những việc làm cụ thể: Thực hiện tốt các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đơn vị mình: Tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho tất cả người lao động trong doanh nghiệp; Thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tổ chức các hội thi, tọa đàm và ký cam kết thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, kỷ luật lao động cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Link tham khảo nội dung công văn:  Ke hoach trien khai thang hanh dong ATVSLD 2021"

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
Đường An Định, Phường Việt Hoà, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0904 052 152
0913 643 688
1900 6128

Bản đồ

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

<