Trách nhiệm của NSDLĐ với người lao động bị TNLĐ với mức suy giảm sức khỏe trên 81%?

Câu hỏi tư vấn:

Tôi năm nay tôi 35 tuổi. Vào tháng 10 năm 2013 tôi bị tai nạn lao động trong khi đang làm việc dẫn đến bị liệt hai chân không đi lại được, cho đến nay tôi vẫn bị liệt cả hai chân. Vào tháng 11 năm 2015 tôi được đi giám định và có kết quả là mất 96 phần trăm sức khỏe.

Hiện tại tôi đã được công ty chấm dứt hợp đồng vào tháng 10 năm 2016 và công ty đã chuyển chế độ cho tôi về bên bảo hiểm xã hội. Hàng tháng tôi được hưởng là 3,1 triệu đồng từ tháng 10 năm 2016. Theo tôi được biết thì tôi còn được hưởng 30 tháng lương từ người sử dụng lao động theo quy định của luật lao động hiện hành. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được số tiền đó từ công ty. Vậy cho tôi hỏi luật sư là giờ tôi phải làm gì để được hưởng số tiền trợ cấp 30 tháng lương nói trên từ công ty.

Trả lời tư vấn:

Theo thông tin cung cấp thì xác định bạn thuộc trường hợp
tai nạn lao động với mức suy giảm khả năng 96% sức khỏe, nhưng không nói rõ nguyên nhân dẫn
tới tai nạn là do đâu. Trường hợp tai nạn không do lỗi của bạn thì với mức suy giảm khả năng
lao động trên thì công ty có trách nhiệm thanh toán tiền lương trong thời gian điều
trị và bồi thường cho bạn ít nhất bằng 30 tháng lương theo quy định của Luật an
toàn vệ sinh lao động năm 2015. Cụ thể:

Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao
động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động
hoặc bệnh nghề nghiệp;

2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều
trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không
nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với
những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu
người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y
khoa;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không
tham gia bảo hiểm y tế;

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không
hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề
nghiệp với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến
10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả
năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả
năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp;

5. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của
chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm
khả năng lao động tương ứng;

6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng,
phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;

Như vậy, đối chiếu với quy định trên thì công ty không thực
hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động là bồi thường cho bạn trong trường hợp đã được xác định
là tai nạn lao động, thì để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại
gửi ban lãnh đạo công ty. Trường hợp, khiếu nại không được giải quyết thì bạn sẽ làm đơn khiếu
nại gửi trực tiếp  Phòng lao động thương binh và xã hội để lấy lại quyền lợi của
mình.

Trích nguồn: http://luatlaodong.vn/trach-nhiem-cua-nsdld-voi-nguoi-lao-dong-bi-tnld-voi-muc-suy-giam-suc-khoe-tren-81/

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương có địa chỉ tại Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0913 643 688
0904 052 152
02203 866 119

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

<