Hải Dương tăng cường công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đối với người lao động (NLĐ) và quá trình sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, Hải Dương luôn quan tâm thực hiện tốt nội dung này.

             
Khẩu hiệu tuyên truyền trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được treo trên đường phố Hải Dương

Quan tâm công tác an toàn

 Thời gian qua, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh cùng các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ở Hải Dương đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ. Trong đó đã ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách địa bàn để triển khai công tác ATVSLĐ; tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức về ATVSLĐ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, NLĐ và nhân dân. Các đơn vị cũng ban hành các tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền các quy định ATVSLĐ đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố, các làng nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về việc làm, an toàn lao động tại các xã, phường, thị trấn.

Toàn tỉnh hiện có 14.265 doanh nghiệp với 304.761 lao động. Số lượng doanh nghiệp và NLĐ ngày càng tăng. Những năm qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có ý thức thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Qua đó, công tác ATVSLĐ đã có chuyển biến rõ nét. Các doanh nghiệp quan tâm trang bị bảo hộ cá nhân cho NLĐ để cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn lao động; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân... NLĐ cũng đã có ý thức hơn trong tuân thủ các quy định về ATVSLĐ khi sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, NLĐ chưa ý thức đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATVSLĐ; vẫn để xảy ra những vụ tai nạn lao động gây hậu chết người và thiệt hại về tài sản.

Ở các làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, khu vực không có hợp đồng lao động, công tác tuyên truyền về ATVSLĐ bước đầu đã có tác động tích cực. Nhiều gia đình, cá nhân sử dụng lao động đã quan tâm tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ. 

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Từ đầu năm nay, cùng với cả nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy vậy, không phải vì thế mà công tác ATVSLĐ bị buông lỏng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất luôn phải thực hiện song hành vừa bảo đảm ATVSLĐ, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho NLĐ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, địa phương thực hiện công tác này.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ trong tỉnh cần nhiều giải pháp từ phía cơ quan chức năng, doanh nghiệp và NLĐ. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về ATVSLĐ. Đặc biệt cần quan tâm đến khu vực có NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động. Tăng cường quản lý về ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia đình, người sử dụng lao động trong tỉnh, thông qua các hoạt động như hướng dẫn, giám sát việc huấn luyện ATVSLĐ;  chăm sóc sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ; quản lý máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động… Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên đề về ATVSLĐ. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định ATVSLĐ.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề, người sử dụng lao động và NLĐ phải chấp hành nghiêm các quy định ATVSLĐ tại nơi làm việc. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ của người sử dụng lao động, NLĐ về ATVSLĐ. Cùng với đó, cần làm tốt việc tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất ATVSLĐ tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; thực hiện nghiêm việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động... Phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đ/c: VŨ HỒNG KHIÊM
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Nguồn:  Website Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương có địa chỉ tại Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0913 643 688
0904 052 152
02203 866 119

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

<