Những trường có dấu (*) là bắt buộc.

 

Hải Dương tăng cường an toàn trong lao động tại các doanh nghiệp

Hải Dương tăng cường an toàn trong lao động tại các doanh nghiệp

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hải Dương đã thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền văn bản pháp luật về ATVSLĐ, hệ thống quản lý tiên tiến, cũng như việc chấp hành nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ của DN, cơ sở sản xuất và người lao động (NLĐ).

Hỗ trợ miễn phí 04 Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động  tháng 3 năm 2021

Hỗ trợ miễn phí 04 Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tháng 3 năm 2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động miễn phí cho cơ quan, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Hải Dương: 1. Đối tương hỗ trợ: Cơ quan, doanh nghiệp nhận được công văn. 2. Nội dung hỗ trợ: Huấn luyện, cấp Giấy Chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động cho Nhóm 1 , Nhóm 6

Chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội v/v thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội v/v thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ 2. Chú trọng các nội dung: Huấn luyện ATVSLĐ; Kiểm định máy; đo quan trắc môi trường, khám sức khỏe định kỳ, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân,...

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Hải Dương

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Hải Dương

Ngày 4.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại các  cơ sở lao động tỉnh Hải Dương

Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại các cơ sở lao động tỉnh Hải Dương

Yêu cầu các cơ sở lao động gửi bản tự chấm điểm về Ban Quản lý các khu công nghiệp (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp), về Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và các cơ sở lao động khác) để theo dõi, giám sát

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
Đường An Định, Phường Việt Hoà, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0904 052 152
0913 643 688
1900 6128

Bản đồ

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

<