HỘI ĐỒNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỈNH HẢI DƯƠNG HỌP TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ ATVSLĐ 2020

Không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng

Chiều 19.2, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 diễn ra vào tháng 5.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh nêu rõ mục tiêu của việc tổ chức Tháng hành động năm nay là không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng trong cả năm 2020. Do đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đồng bộ, có trọng tâm; nêu rõ những đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên để xảy ra vi phạm trong công tác bảo đảm ATVSLĐ. Các ngành chức năng phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Hội đồng ATVSLĐ sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để giám sát công tác bảo đảm ATVSLĐ tại từng địa phương được phân công phụ trách.

                       

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh LĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị
Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay có chủ đề "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc". Theo kế hoạch dự kiến, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch (thị xã Kinh Môn) tổ chức mít tinh hưởng ứng vào ngày 8.5. Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình dịch bệnh Covid - 19, chương trình có thể sẽ thay đổi để phù hợp với thực tiễn.

Trích nguồn: http://soldtbxh.haiduong.gov.vn/ViewDetail/zu2YSG2Vpo8@/kh%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%83-x%E1%BA%A3y-ra-tai-n%E1%BA%A1n-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-nghi%C3%AAm-tr%E1%BB%8Dng.html

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương có địa chỉ tại Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0913 643 688
0904 052 152
02203 866 119

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

<