Hỗ trợ miễn phí 04 Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

      Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C.

      Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Trung tâm thực hiện hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động miễn phí cho cơ quan, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Đối tương hỗ trợ:

Cơ quan, doanh nghiệp nhận được công văn.

2. Nội dung hỗ trợ:

Huấn luyện, cấp Giấy Chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động cho Nhóm 1 (Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động)  và Nhóm 6 (an toàn, vệ sinh viên) theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Văn bản hợp nhất số 631/2019/VBHN-BLĐTBXH ngày 19/02/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Hình thức và thời gian thực hiện:

3.1. Hình thức thực hiện:

Tổ chức 04 khóa huấn luyện (02 khóa huấn luyện nhóm 1 và 02 khóa huấn luyện nhóm 6) bằng hình thức online qua các ứng dụng trực tuyến hoặc học viên đến tham gia khóa huấn luyện trực tiếp tại trụ sở của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, địa chỉ: Đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương.

3.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 và tháng 5 năm 2021.

 Hình thức và thời gian thực hiện tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19.

4. Thủ tục đăng ký và thông tin liên hệ:

Quý cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng gửi Giấy đăng ký bản cứng (theo mẫu đính kèm) tới địa chỉ: Bộ phận Dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động, Phòng Đào tạo - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương; đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương trước ngày 30/4/2020.

 (Gửi trước bản scan Giấy đăng ký có dấu qua địa chỉ email: antoanlaodonghd@gmail.com hoặc qua Zalo số điện thoại 0904 052 152 – Mr Thanh Tùng).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương; địa chỉ: Đường An Định, phường Việt Hòa, phành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

- Hotline: 0904 052 152 / 02203 866 119 / 1900 6128 (ấn phím 7);

- Email: antoanlaodonghd@gmail.com;

- Website: http://antoanlaodonghd.com.

 Qúy Cơ quan, doanh nghiệp DOWNLOAD:

1. Bản mềm mẫu đăng ký theo link dưới đây:

Mẫu đăng ký hỗ trợ huấn luyện miễn phí 2021

2. Công văn hỗ trợ:

Công văn hỗ trợ tháng 3.2021

Xin trân trọng cảm ơn!

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương có địa chỉ tại Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0913 643 688
0904 052 152
02203 866 119

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

<