Hải Dương tăng cường an toàn trong lao động tại các doanh nghiệp

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hải Dương đã thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền văn bản pháp luật về ATVSLĐ, hệ thống quản lý tiên tiến, cũng như việc chấp hành nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ của DN, cơ sở sản xuất và người lao động (NLĐ).

 

 

   

hai duong tang cuong an toan trong lao dong
Các cơ quan chức năng Hải Dương luôn chú trọng nâng cao nhận thức an toàn lao động cho công nhân

Xác định cải thiện môi trường làm việc vừa là trách nhiệm với NLĐ vừa bảo đảm sự phát triển bền vững của DN, các đơn vị đã bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các xưởng sản xuất; xây dựng đầy đủ quy trình vận hành, làm việc an toàn và được áp dụng riêng đối với mỗi khu vực làm việc. Cùng với đó, DN thực hiện treo biển báo nguy hiểm, bảng nội quy, hướng dẫn ATVSLĐ tại mỗi bộ phận để luôn nhắc nhở NLĐ chủ động thực hiện, hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn...

Bên cạnh đó, công tác phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ cũng được các ngành chức năng, địa phương trong tỉnh quan tâm. Nhiều DN đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về ATVSLĐ, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe NLĐ.

Để giúp NLĐ hạn chế nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, thời gian qua, Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở LĐ-TB&XH kiểm tra nhiều DN về công tác y tế lao động, vệ sinh lao động. Phối hợp với DN trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Tổ chức quan trắc môi trường lao động, đo các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe NLĐ cho DN, bệnh viện. Tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động, làm rõ nguyên nhân, kiến nghị biện pháp khắc phục và đề xuất giải quyết chế độ thỏa đáng cho người bị nạn…

Đặc biệt, các đơn vị liên quan trong tỉnh sớm thành lập tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân. Hàng năm, công đoàn các khu công nghiệp (KCN) đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc, thường xuyên nhắc nhở DN có tổ chức công đoàn thực hiện công tác ATVSLĐ. Thông qua những việc làm đó đã góp phần kiềm chế tai nạn, bệnh tật liên quan đến NLĐ; nhận thức của các cấp, ngành, người sử dụng lao động và NLĐ về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ đã có chuyển biến tích cực.

Tại các KCN, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lao động, Ban quản lý cũng luôn chú trọng tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về ATLĐ cho NLĐ và người sử dụng lao động, nhằm giúp NLĐ, cán bộ quản lý nắm vững các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động; tham gia hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, DN. Đồng thời, hàng năm, chỉ đạo DN phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho trên 2.500 lượt người làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ và NLĐ tại các DN và khám sức khỏe định kỳ cho trên 3.000 lao động làm việc tại các DN trong KCN; quan trắc môi trường lao động đối với DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ, an toàn vệ sinh viên giỏi cho hơn 100 lao động; xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền...

Sau thời gian dài nỗ lực quản lý, tuyên truyền nâng cao ý thức của người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ, đến nay, hầu hết DN tại các KCN trong tỉnh Hải Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều năm gần đây, các DN trong KCN chưa để xảy ra tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ bản đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Đời sống vật chất tinh thần của NLĐ cũng được cải thiện rõ rệt, hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng tăng cao.

Thời gian tới, các cơ quan ban ngành tỉnh Hải Dương tiếp tục xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với việc thực hiện quy định về công tác ATVSLĐ đối với các đơn vị, DN. Biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về công tác ATVSLĐ.

Thanh Tâm

Trích nguồn: https://congthuong.vn/hai-duong-tang-cuong-an-toan-trong-lao-dong-132775.html

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
Đường An Định, Phường Việt Hoà, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0904 052 152
0913 643 688
1900 6128

Bản đồ

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

<