Chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội v/v thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Công văn số 1714/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 03/8/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

 

Link DOWNLOAD công văn:

Công văn Sở Lao động - TBXH 

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương có địa chỉ tại Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0913 643 688
0904 052 152
02203 866 119

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

<