Cập nhập văn bản an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Chào các bạn,

An toàn lao động Hải Dương tiếp tục cập nhập một số văn bản quan trọng về an toàn, vệ sinh lao động nhà nước đã ban hành trong thời gian gần đây (cập nhập vào 06/02/2022)

 

Stt

Tên văn bản

Ngày ban hành

Hiệu lực

Ghi chú

I

NGHỊ ĐỊNH

 

 

 

1

Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

17/01/2022

17/01/2022

Thay thế Nghị định số 28/2020/NĐ-CP

(Tăng các mức xử phạt)

2

Nghị định 58/2020/NĐ-CP

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

27/5/2020

15/7/2020

Thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

(Sắp ban hành TT hướng dẫn)

3

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

28/7/2020

15/9/2020

 

Thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

 

II

Thông tư

 

 

 

4

Thông tư  36/2019/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do bộ lao động - thương binh và xã hội ban hành

30/12/2019

01/3/2020

Thay thế Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH (từ 80-106 máy, thiết bị)

5

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

20/8/2020

05/10/2020

Thay thế Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

(từ 17 lên 32 nhóm công việc có YCNN)

6

Thông tư  11/2020/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

12/11/2020

11/3/2021

Thay thế các văn bản ban hành trước đây

7

Thông tư  13/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

27/11/2020

 

15/01/2021

Thay thế Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH

8

Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện do bộ trưởng bộ công thương ban hành

02/8/2021

22/9/2021

Thay thế Thông tư số 31/2014/TT-BCT

9

Thông tư  27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành

28/12/2021

01/3/2022

Hướng dẫn Nghị định 58/2020/NĐ-CP

10

Thông tư  28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

28/12/2021

01/3/2022

Thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH

11

Thông tư  29/2021/TT-BYT  hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động do bộ trưởng bộ y tế ban hành

24/12/2021

06/02/2022

 

III

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA liên quan đến ATVSLĐ (Cập nhập những QCVN ban hành giai đoạn 2020÷2022)

 

 

 

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2020/BCT

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (Ban hành theo Thông tư 32/2020/TT-BCT)

30/11/2020

01/6/2021

 

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2020/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Ban hành theo Thông tư 48/2020/TT-BCT )

21/12/2020

01/01/2022

 

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2020/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (ban hành theo Thông tư  39/2020/TT-BCT)

02/8/2021

22/9/2021

Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành QCVN 01:2008/BCT hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD                      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng (ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD)

20/12/2021

20/6/2022

Thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An toàn lao động Hải Dương sẽ tiếp tục cập nhập khi có văn bản mới.

Anh chị cần tư vấn hoặc đóng góp ý kiến vui lòng  Coment vào mục bên dưới.

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương có địa chỉ tại Đường An Định, Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0913 643 688
0904 052 152
02203 866 119

Bản đồ

Bản quyền thuộc về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

<