Cập nhập văn bản an toàn, vệ sinh lao động 2021

Chào các bạn,

An toàn lao động Hải Dương xin cập nhập một số văn bản quan trọng về an toàn, vệ sinh lao động nhà nước đã ban hành trong thời gian gần đây.

(Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập khi có văn bản mới )

Stt

Tên văn bản

Ngày ban hành

Hiệu lực

Ghi chú

I

NGHỊ ĐỊNH

 

 

 

1

Nghị định 28/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

01/3/2020

15/4/2020

Thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP

(Tăng các mức xử phạt)

2

Nghị định 58/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

27/5/2020

15/7/2020

Thay thế Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

(Sắp ban hành TT hướng dẫn)

3

Nghị định 88/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC

28/7/2020

15/9/2020

 

Thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

 

II

THÔNG TƯ

 

 

 

4

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

30/12/2019

01/3/2020

Thay thế Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH (từ 80-106 máy, thiết bị)

5

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

20/8/2020

05/10/2020

Thay thế Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

(từ 17 lên 32 nhóm công việc có YCNN)

6

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH

BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

 

12/11/2020

11/3/2021

Thay thế các văn bản ban hành trước đây

7

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP, CUNG CẤP, CÔNG BỐ, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG

27/11/2020

 

15/01/2021

Thay thế Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH

III

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

 

 

1

QCVN 02:2020/BCT

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (Ban hành theo Thông tư 32/2020/TT-BCT)

30/11/2020

01/6/2021

 

2

QCVN 05:2020/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (Ban hành theo Thông tư 48/2020/TT-BCT )

21/12/2020

01/01/2022

 

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG
Đường An Định, Phường Việt Hoà, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  Email: antoanlaodonghd@gmail.com

0904 052 152
0913 643 688
1900 6128

Bản đồ

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

<